Všeobecné Obchodní Podmínky

definují možnosti stornování, resp. Odstoupení od Smlouvy následovně:

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prohlídkové prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, jestliže chce tohoto práva využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději k poslednímu dni určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinými dokumenty ke zboží, které mu byly doručeny spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
 3. Na odstoupení od smlouvy můžete využit následovný formulář:

Odstoupení od smlouvy

 ,  v kterém je potřeba vyplnit minimálně údaje s označením„*“–hvězdičkou.

http://shop.javorina.eu/uploads/odstupenie-od-zmluvy.pdf

 1. Zboží z odstoupené objednávky spotřebitel nesmí poslat na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 2. Provozovatel e-shopu vráti zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z  jako i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív, než je mu zboží doručeno nebo pokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhnul, že si zboží vyzvedne sám.
 3. Zboží nesmí být nijak mechanicky ani funkčně poškozeno.
 4. Zboží nesmí jevit známky užívání.
 5. Zboží musí obsahovat všechny jeho části, komponenty a musí být důkladně zabaleno v původním obalu a ochráněno pro dopravní a skladové účely.
 6. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. 
 7. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. 
 8. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používaním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

V Spišskej Belej, 01.06.2016                                                         Slavomír Alžbetkin, ředitel v.d. JAVORINA