Nábytok Javorina je vyrobený z masívneho dreva. 

Použité drevo je z certifikovaných, obnoviteľných zdrojov zo Slovenska alebo z Balkánskych krajín. 

Prvotriedne Dubové a Orechové prírezy použité na výrobu nábytku JAVORINA

sú spracované v kompletnom výrobnom procese od sušenia po povrchovú úpravu

a balenie vo výrobnom družstve Javorina v Spišskej Belej, SR. 

 

Dubové výrobky sú v ponuke výrobkov Javorina ošetrené olejovaním použitím

ekologických prípravkov na prírodnej báze - olej z ľanového semena. 

Farebné prevedenie výrobkov v inom ako prírodnom prevedení je dosiahnuté

olejovaním s pigmentom alebo (v prípade tmavých odtieňov i parením)

 

Nábytok z masívneho orecha (Americký Čierny orech, Junglans Nigra)

je v prevedení "natur" olejovaný prírodným olejom s vyšším obsahom sušiny. 

 

V konštrukcii nábytku sú z konštrukčných dôvodov použité i iné ako masívne materiály

a to z dôvodov stálosti materiálu, váhy a technologických požiadaviek. Tieto materiály

(MDF, dýha, MLP - laťovka) svojim povodom, charakterom a vlastnosťami však nenarúšajú

ekologický charakter nábytku.  (použitie - chrbáty, zásuvky, veľké plochy dvierok...)

 

Farebná škála produktov a ich prevedenie je individuálne podľa použitého materiálu, 

jeho pôvodu, charaktoru, obsahu minerálov a chemických látok. Z tohoto dôvodu každý

produkt nábytku Javorina má osobitý, unikátny vzhľad a charakter a nieje možné zaručiť

presnú zhodu so vzorkou, digitálnou prezentáciou a ani v jednotnosti jednotlivých vlisov / lamiel

panelov na výrobkoch.